Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:25ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0169/25.02.2020 г. за разрешаване изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с индификатор 23501.31.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) находящ се в Стопански двор на с.Дражево, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол

 
Банер