Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:23ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0141/19.02.2020 г. за разрешаване изработване на подробен устройствен план – план схема на трасе на кабел 1kv от ТП „Дражево 2", кл. „Дражево, п/я „Ямбол" до ГРТ/ново/ в УПИ V58 в кв.15 по ПУП на с.Дражево, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол.

 
Банер