Обявление
Вторник, 08 Август 2017г. 15:55ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че е издадена  Заповед №РД-07-0780/04.08.2017г. за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация   на урегулиран поземлен имот VI-326 в кв.29 по  ПУП  на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота.