Състав на Общински съвет
Неделя, 15 Ноември 2015г. 17:40ч.    PDF Печат Е-поща

Мандат 2015 - 2019 година


 

Атанас Христов Христов

Ваня Монева Гърбачева

Вилиян Стоянов Вълков

Георги Иванов Георгиев

Георги Петров Георгиев

Димитринка Иванова Димитрова

Живко Динев Желев

Здравко Стефанов Златаров

Иван Димитров Георгиев

Йордан Славчев Йорданов

Костадин Маринов Костов

Красимир Пасков Георгиев

Маргарита Дончева Ченкова

Марияна Петкова Тодорова

Митка Петрова Иванова

Недьо Желязков Стамболов

Нели Петрова Славова

Петър Стефанов Личев

Стоян Александров Стоянов

Таня Иванова Мъндева

Тинка Господинова Иванова


Телефонен указател на Общински съвет Тунджа

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Служебен

GSM

1

2

3

4

5

6

Общински съвет "Тунджа"

Председател на ОбС

Георги Петров Георгиев

203

318

661582

0886497070

Мл.експерт ОбС

Петя Петкова Димитрова

203

318

0884301364

Зам.-председател на ОбС

Здравко Стефанов Златаров                       

0884254333

Зам.-председател на ОбС

Иван Димитров Георгиев                            

0882488188

Общински съветник

Атанас Христов Христов

0889414193

Общински съветник

Ваня Монева Гърбачева  

0884301370

Общински съветник

Вилиян Стоянов Вълков                            

0882467015

Общински съветник

Георги Иванов Георгиев

0884301374

Общински съветник

Димитринка Иванова Димитрова

0887131303

Общински съветник

Живко Динев Желев

0887100385

Общински съветник

Йордан Славчев Йорданов

0882467014

Общински съветник

Костадин Маринов Костов

0882467013

Общински съветник

Красимир Пасков Георгиев

0884301371

Общински съветник

Маргарита Дончева Ченкова

0885849863

Общински съветник

Марияна Петкова Тодорова

0884301375

Общински съветник

Митка Петрова Иванова

0885414163

Общински съветник

Недьо Желязков Стамболов

0887471410

Общински съветник

Нели Петрова Славова

0884301359

Общински съветник

Петър Стефанов Личев

0882467011

Общински съветник

Стоян Александров Стоянов

0885414107

Общински съветник

Таня Иванова Мъндева

0882467023

Общински съветник

Тинка Господинова Иванова

0882467022

 

Последна промяна ( Сряда, 18 Октомври 2017г. 07:41ч. )