Постоянни комисии
Събота, 28 Ноември 2015г. 17:46ч.    Печат

Постоянна комисия „Бюджет и финанси":

Председател: Ваня Монева Гърбачева

Членове:

Красимир Пасков Георгиев

 

Живко Динев Желев

Иван Димитров Георгиев

Здравко Стефанов Златаров


Постоянна комисия „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика":

Председател: Димитринка Иванова Димитрова

Членове:

Иван Димитров Георгиев

Георги Иванов Георгиев

Вилиян Стоянов Вълков

Таня Иванова Мъндева


Постоянна комисия „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие"

Председател: Таня Иванова Мъндева

Членове:

Красимир Пасков Георгиев

Маргарита Дончева Ченкова

Петър Стефанов Личев

Стоян Александров Стоянов


Постоянна комисия „Местно самоуправление, обществен ред и законност"

Председател: Костадин Маринов Костов

Членове:

Димитринка Иванова Димитрова

Марияна Петкова Тодорова

Йордан Славчев Йорданов

Митка Петрова Иванова


Постоянна комисия „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания"

Председател: Нели Петрова Славова

Членове:

Ваня Монева Гърбачева

Недьо Желязков Стамболов

Тинка Господинова Иванова.

Георги Петров Геориев


Постоянна комисия „Противодействие на корупцията и етика"

Председател: Марияна Петкова Тодорова

Членове:

Маргарита Дончева Ченкова

Недьо Желязков Стамболов

Йордан Славчев Йорданов

Здравко Стефанов Златаров

Последна промяна ( Четвъртък, 11 Април 2019г. 13:32ч. )