Кмет на Община Тунджа
PDF Печат Е-поща

 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА - МАНДАТ 2015 - 2019

 

mayor Георги Стоянов Георгиев е роден на 01 октомври 1959 г. в с. Генерал Инзово, Община Тунджа. 

Завършва основното си образование в ОУ " Климент Охридски" с. Крумово, община Тунджа. Средно образование завършва в ТМТ "Иван Райнов" гр. Ямбол. Висшето си образование завършва през 1984 г. в ВТУ "Кирил и Методий"-гр. Велико Търново, специалност "История".

Трудовата си биография започва през 1984 год. в гр. Ямбол. Работи последователно като: Секретар в системата на ОК на ДКМС, Инспектор в Детска педагогическа стая, Секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. От 1995 г. до 2000 г. работи в частния бизнес в сферата на търговията, строителството и селското стопанство. От 2000 год. работи като старши експерт "ГРАО" в отдел "Административно-информационен" на Община "Тунджа".

Кмет на Община "Тунджа" Мандат 2003 - 2007 г., Мандат 2007 - 2011  г. и  Мандат 2011 - 2015 г.

Женен, с две деца.

Избран за четвърти мандат Кмет на Община "Тунджа" през месец Октомври 2015 год.

Програма за управление за мандат 2015-2019 г.

 
Банер