Отчети по ЗДОИ
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2018 г.
PDF Печат Е-поща

През 2018 г. в Община „Тунджа" са постъпили 12 заявления за достъп до обществена информация, от които 5 - в писмен вид и 7 - в електронен. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2017 г.
PDF Печат Е-поща

През 2017 г. в Община „Тунджа" са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация, от които 2- в писмен вид и 5- в електронен. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа" през 2016 г.
PDF Печат Е-поща

През 2016 г. в Община „Тунджа" са постъпили 6 заявления за достъп до обществена информация, от които 4- в писмен вид и 2- в електронен.  Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2015 г.
PDF Печат Е-поща

През 2015 г. са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Заплащането на разходите за достъп до информация е извършено по посочените в закона начини – по банков път и на място в общината.

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по ЗДОИ от Община „Тунджа” през 2013г.
PDF Печат Е-поща

През 2013 г. в деловодната система на Община „Тунджа” са регистрирани в заявления за достъп до обществена информация. Две от заявленията са постъпили чрез електронна поща и исканата информация е върната също по електронен път.

Всички постъпили заявления отговарят на изискванията по чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

Продължение...
 
Отчет за работата на Община Тунджа по ЗДОИ за 2011 г.
PDF Печат Е-поща

През 2011 г. в Община „Тунджа" са постъпили 19 заявления за достъп до обществена информация, от които 13 - в писмен вид и 2 - в електронен. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за работата на Община Тунджа по ЗДОИ за 2010 г.
PDF Печат Е-поща

През 2010г. в Община „Тунджа” са постъпили 12 заявления за достъп до обществена информация, от които 10 - в писмен вид и 2 - в електронен. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър”.

Заплащането на разходите за достъп до информация се извършва по два начина -в институцията (кеш) или по банков път.

Продължение...
 


Банер