Община Тунджа - Актуални новини
Лятно училище за децата на община „Тунджа“
PDF Печат Е-поща

00-001От началото на месец юли до средата на месец август, в селата Завой и Тенево за трети път се проведе „Лятно училище" в рамките на дейността „Допълнителна подготовка за равен старт в училище". Групата в с. Тенево, беше сборна заедно с деца от село Кукорево. На всички включени деца им предстои да постъпят в първи клас. Предвидените интегрирани услуги, са планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства" - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места", финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие".

Продължение...
 
Приключи „Лятно училище” по проект „Заедно можем” в училищата в с. Дражево и с. Веселиново
PDF Печат Е-поща

01През месеците юли и август 2019 година в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", с. Веселиново се проведе „Лятно училище" в рамките на проект „Заедно можем. Осъществяване на ефективен механизъм на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище", финансиран от ЦОИДУЕМ.

Заниманията включваха дейности с образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания и други творчески и познавателни дейности. Общо 20 деца на възраст 6 и 7 години, на които им предстои да бъдат ученици през септември тази година, се обучаваха от педагог.

Продължение...
 
Иновативни социални услуги в община Тунджа
PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОт 12 август на територията на община „Тунджа" стартира пилотно в страната доставянето на безплатна Детска млечна кухня за 94 деца на възраст от 6 месеца до 2 години заедно с патронажна и медицинска грижа. Реализирането на тази нова интегрирана социална услуга е насочена към най-малките жители на общината и техните семейства и се осъществява по Дейност 6 на Проект „КОМПАС - Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа" - Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013 Договор за БФП №BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001.

Продължение...
 
Новa инвестиция в клубовете на пенсионера в община „Тунджа“
PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОбщина „Тунджа" депозира проектно предложение „Социална платформа „Тунджа"- възможности за активно включване в малките населени места от селски тип" по обявената процедура за подбор на проекти на МИГ-Тунджа, по процедура BG05M9OP001-2.077 „МИГ Тунджа – Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

По проекта е предвидено да бъде закупено ново обзавеждане и оборудване в клубовете на пенсионера и осигурена среда, близка до социалните услуги в общността. Дейностите по проекта ще се фокусират върху предлагане на възможности за активно включване и качествена грижа за деца и възрастни в риск, в т.ч. и с увреждания, както и подобряване достъпа да услуги за кариерно развитие и участие в пазара на труда на членове на семействата им.

Продължение...
 
Сто петдесет и четири години традиция
PDF Печат Е-поща

01-001За 154-та година Илинденският събор събра жители и гости на с. Дряново. В края на селото, в чест на закрилника на селото- пророк Свети Илия, е издигнат параклис, възстановен по инициатива на кметския наместник Мариана Василева през 2004 г. Организатори на събора са община „Тунджа", кметство с. Дряново и Народно читалище „Светлина-2004", с. Дряново.

Гости на празника бяха Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа", Ели Василева- заместник-кмет, Андон Кръстев- секретар на община „Тунджа", общински съветници, кметове и читалищни секретари на съседни села.

„...Илинденският събор е сред най-красноречивите примери как една отколешна традиция има силата да преобрази и най-малкото населено място. Няма нищо по-хубаво от това да видя толкова хора в село Дряново. Хора от различни поколения, с различни разбирания, от близо и далече, но обединени от вярата, съхранените традиции и ценности, от стремежът да общуват непринудено и истински с близки и приятели. Ето в това се крие очарованието и смисълът на всички събори - във възможността редом с веселието, с песните и танците да усетим връзката с родния край и с нашите корени, във възможността да поговорим за стойностните неща в живота, които ни вълнуват, за да открием, че много от тях ни сближават и не са се променили във времето...", с тези думи кметът на община „Тунджа" приветства гостите на село Дряново.

Продължение...
 


Страница 10 от 598
Банер