Община Тунджа - Актуални новини
Обявени са длъжности по проект „КОМПАС“
Понеделник, 29 Юли 2019г. 16:32ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОт месец март стартира изпълнението и на най-мащабния социален проект „КОМПАС – интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа" на стойност 889 917.41 лв.

Чрез проекта ще бъде въведена пилотно в община „Тунджа" услугата безплатна детска млечна кухня с патронажна грижа и педиатрична консултация. Ще бъде надграден опитът в предоставянето на услуги в домашна среда, като потребителите им, чрез личните, социалните асистенти и домашните помощници, ще могат да заявяват и медицински прегледи от специалисти в домовете си. В подкрепа на самотните възрастни хора и други лица в неравностойно положение, ще бъде формиран и екип, който ще извършва малки по мащаб ремонтни, хигиенизиращи и други дейности, когато потребителите на услуги не са в състояние да се справят сами.

Продължение...
 
Процедури за подбор на персонал по проект за патронажна грижа
Понеделник, 29 Юли 2019г. 16:31ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newНа 15 юли 2019 г. във връзка с реализацията на Дейност 2 „Подбор и назначаване на персонала за осигуряване на патронажна грижа" по проект „Център "Домашни грижи" - интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., в качеството си на бенефициент, Община „Тунджа" обяви процедура за подбор на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в Център „Домашни грижи" за следните позиции:

Продължение...
 
Паднали количества валежи през изминалото денонощие и ВиК аварии
Сряда, 24 Юли 2019г. 09:47ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newПаднали количества валежи на територията на община „Тунджа", в периода 23 срещу 24.07.2019 г.:

Скалица – 46 литра / силен дъжд /

Безмер – 40 литра / силен дъжд с буря /

Гълъбинци – 23 литра / силен дъжд /

Челник – 25 литра / нормално /

Търнава – 45 литра / силен дъжд /

Тенево – 30 литра / нормално /

Продължение...
 
Над 1 200 000 лв. за услуги за ранно детско развитие в община „Тунджа“
Понеделник, 22 Юли 2019г. 14:20ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newС решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" е увеличен общия ресурс по схемата BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие" с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца до края на 2020 година.

По тази операция Община „Тунджа" изпълнява дейности по проект „Желани пространства-Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" от 2016 год. с първоначално отпусната безвъзмездна финансова подкрепа в размер на 588 567.00 лв.

Продължение...
 
Проекти за заетост за 500 000 лева
Понеделник, 15 Юли 2019г. 16:17ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newПроекти за заетост за 500 000 лева бяха внесени през изминалата седмица от община „Тунджа" и Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012". Проектните предложения са разработени по обявената процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, по ОП РЧР- BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост".

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", Инвестиционен приоритет № 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила" на ОП РЧР.

Продължение...
 


Страница 8 от 594
Банер