Община Тунджа - Актуални новини
Още мерки за подкрепа
Вторник, 17 Март 2020г. 20:15ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newМедицинските сестри от детските градини на община „Тунджа" също ще бъдат на разположение на населението, координирано с кметовете на населените места. Осигурени са безконтактни термометри, още лични предпазни и дезинфекционни средства за селата. Това са част от мерките за консолидиране на всички общински и общностни ресурси за справяне с тежката и нетипична ситуация. Налице е пълна съпричастност, разбиране и единодействие на институциите, организациите и населението. Общинската администрация, кметовете на населени места, кметските наместници, доставчиците на социални услуги, ръководителите и екипите на социалните центрове, здравните работници, директорите на учебни и детски заведения, секретарите на читалища, здравните медиатори и всички други общностни работници координират действията и усилията си в интерес на жителите на общината с цел да бъде гарантирана оптимална подкрепа на населението.

Продължение...
 
Заповед РД-07-0232/13.03.2020 относно противоепидемичните мерки в социалната сфера в община Тунджа
Понеделник, 16 Март 2020г. 16:51ч.    PDF Печат Е-поща

coronavirusЗаповед РД-07-0232 / 13.03.2020 година относно противоепидемичните мерки в социалната сфера в община Тунджа

 
Заповед РД-07-0231/13.03.2020 относно уведомление, изпълнение и контрол на противоепидемичните мерки по населени места в общината
Понеделник, 16 Март 2020г. 14:59ч.    PDF Печат Е-поща

coronavirusЗаповед РД-07-0231/13.03.2020 относно уведомление, изпълнение и контрол на противоепидемичните мерки по населени места в общината

 
Заповед РД-07-0230/13.03.2020 относно организация работата на общината в условията на извънредно положение
Понеделник, 16 Март 2020г. 14:52ч.    PDF Печат Е-поща

coronavirusЗаповед РД-07-0230/13.03.2020 относно организация работата на общината в условията на извънредно положение

 
Община „Тунджа“ преформулира общинските политики и социални ангажименти в контекста на актуалната епидемиологична ситуация и в интерес на самотните възрастни, на хората с увреждания и да други представители на най-уязвимите обществени групи
Неделя, 15 Март 2020г. 18:04ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newВ условията на обявеното в страната извънредно положение община „Тунджа" предприема безапелационни и спешни мерки за цялостно преформулиране на социалните услуги и всички други общностни ангажименти. В тази сложна и нетипична ситуация всички общински, обществени и общностни ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепа на най-уязвимата част от населението – самотните възрастни, хората с увреждания и останалите рискови групи.

Услугите за възрастни и хора с увреждания от спектъра на дневната грижа няма да бъдат доставяни в социалните центрове, а в домовете на потребителите. Услугата „обществена трапезария" ще бъде осигурявана приоритетно в домашна среда, а не в обособените за целта пунктове и зони. Екипите на социалните центрове ще бъдат плътно ангажирани в новата концепция на доставка на услугите в домашна среда.

Продължение...
 


Страница 3 от 605
Банер