Община Тунджа - Актуални новини
Танцов клуб „Усмивка", при НЧ „Светлина-1929", с. Роза взе участие във фестивал в град Йозгат, Турция
Понеделник, 13 Август 2018г. 15:18ч.    PDF Печат Е-поща

1Танцов клуб „Усмивка", при НЧ „Светлина-1929", с. Роза, община „Тунджа" взе участие във фестивал в град Йозгат, Турция. Поканата за участие в събитието е от Анадолска фолклорна фондация. Фестивалът няма конкурсен характер и се стреми да популяризира Йозгат, неговите култура, изкуство и забележителности.

Той стартира на 3 август с дефиле на участващите групи / Турция, Азербайджан, България, Грузия и Иран/ и официално откриване в центъра на града, на което присъстваха кметът на град Йозгат, управителят на област Йозгат и други официални лица. През следващите дни на фестивала на няколко изнесени сцени в града участващите групи също имаха възможност да се представят пред многобройната публика.

Продължение...
 
Повече от 300 деца и ученици от учебните и детски заведения се включиха в първата общинска програма за организиран летен отдих.
Понеделник, 06 Август 2018г. 15:01ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newПовече от 300 деца и ученици от учебните и детски заведения се включиха в първата общинска програма за организиран летен отдих.

През тази седмица приключва първата програма за организиран летен отдих на децата от община „Тунджа". Бяха проведени две образователни инициативи в направления „Изкуство" и „Спорт" за общо 70 ученика от общинските училища на базата на Международния младежки център в Приморско.

Повече от 100 ученика от 10-те общински училища участваха в 5-дневните органзирани интерактивни занимания в Общинския посетителски център в лесопарк Бакаджик. Те се реалзизират от екип от педагози, аниматори и представители на общината. Включват поредица от дейности, формиращи нови знания, умения и компетенции у подрастващите. За всяко от учебните заведения на общината е организирана и проведена 5-дневна анимирана програма, като подборът на участниците в нея е извършен от екипите на учебните заведения. Дейностите са финансирани чрез Общинския фонд за подкрепа на ученици с високи постижения в образованието и/или в неравностойно положение, като средствата се набират изцяло от благотворителност.

Продължение...
 
Нов образователен проект на община „Тунджа“
Понеделник, 06 Август 2018г. 11:59ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newНа 30 юли Община „Тунджа" внесе проектно предложение с наименование: „Заедно с родителите" – иновации в образователната система на община „Тунджа", по конкурсна процедура 33.17-2018, обявена от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът е насочен към прилагането на ефективен, иновативен и устойчив механизъм за приобщаване на родителите към образователния процес в детските градини и училищата на община „Тунджа". Той има за цел да повиши родителския интерес и мотивация към образованието на децата им, да осъществи обхващането и задържането на децата в детските градини, превенция на ранното напускане и отпадане от училище, намаляването на броя на безпричинните отсъствия, както и осигуряването на условия за равен достъп до образование. Стойността на планираните дейности е 19 998 лв., а неговата продължителност ще бъде 9 месеца.

Продължение...
 
Лятно училище в с. Завой
Петък, 03 Август 2018г. 16:45ч.    PDF Печат Е-поща

00-001В продължение на един месец, в село Завой се проведе „Лятно училище" в рамките на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище", която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства" - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места", финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие".

Продължение...
 
153 - ти Илинденски събор в Дряново
Петък, 03 Август 2018г. 12:41ч.    PDF Печат Е-поща

1По традиция на 01 август 2018 г. за 153-ти път в с. Дряново се проведе Илинденски събор. Съборът, който води началото си от 1865 година, е в чест на закрилника на с. Дряново- пророк Свети Илия. Негови организатори са община „Тунджа", кметство с. Дряново и НЧ „Светлина-2004", с. Дряново.

Да споделят празника с жители и гости на с. Дряново бяха дошли кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев, Георги Чалъков- заместник-кмет и Андон Кръстев- секретар на община „Тунджа".

В приветствието си кметът Георги Георгиев сподели, че този събор е пример за силата на традициите и приемствеността, за сплотяването на хората и запазване на връзките с родния край.

Продължение...
 


Страница 1 от 537