Декларации по ЗПУКИ
Четвъртък, 25 Февруари 2016г. 13:29ч.    PDF Печат Е-поща
Услуги предоставяни от Община Тунджа

Декларации по от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

 

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - общинска администрация

 

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 2 от ЗПУКИ - общинска администрация

02 март 2017 г.:

 

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

 

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ