Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
221 Заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране 2134
222 Нова обществена поръчка стартира на 5 август 2295
223 Обществена поръчка текущо и зимно поддържане 2013
224 Разглеждат и класират ценовите оферти за доставка на горива 2016
225 Обществена поръчка за доставка на течни и твърди горива 1936
226 Обществена поръчка "Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ........ 2635
227 Определени изпълнителите на обществена поръчка „Ремонт и обновяване на читалища в община ''Тунджа'' 2629
228 Обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване 2495
229 Обществена поръчка оборудване читалища 2613
230 Обществена поръчка строителен надзор читалища 2678
231 Обществена поръчка ремонт читалища 2484
232 Обществена поръчка за доставка на горива 2652
233 Комисия за избор на надзор в строителството 2200
234 Обява за обществена поръчка - строителство 2800
235 Обявление за малка обществена поръчка - надзор 2406
236 Обявление за малка обществена поръчка 2425
237 Обществена поръчка - Язовир Челник 2008
 
Страница 12 от 12
Банер