Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
181 На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти 1645
182 Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес 1578
183 Публична покана за обществена поръчкка 1955
184 Публична покана за обществена поръчка 1592
185 Отваряне на оферти по проект утре 1526
186 Публична покана за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали 1807
187 Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1560
188 Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево 1733
189 Отваряне на оферти утре, 22 май 1629
190 Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево 1668
191 Публична покана 1774
192 Днес изтича срок за подаване на оферти 1540
193 Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.." 1523
194 Публична покана 2011
195 Документация обществена поръчка канализация Тенево 2247
196 Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво 2416
197 Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март 1783
198 Обявление за обществена поръчка 2198
199 Открита процедура по реда на НВМОП 1899
200 Обява за обществена поръчка 2029
 
Страница 10 от 12
Банер