Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
181 На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти 1673
182 Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес 1613
183 Публична покана за обществена поръчкка 1980
184 Публична покана за обществена поръчка 1628
185 Отваряне на оферти по проект утре 1558
186 Публична покана за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали 1829
187 Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1583
188 Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево 1755
189 Отваряне на оферти утре, 22 май 1649
190 Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево 1689
191 Публична покана 1801
192 Днес изтича срок за подаване на оферти 1564
193 Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.." 1548
194 Публична покана 2037
195 Документация обществена поръчка канализация Тенево 2274
196 Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво 2448
197 Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март 1809
198 Обявление за обществена поръчка 2234
199 Открита процедура по реда на НВМОП 1919
200 Обява за обществена поръчка 2052
 
Страница 10 от 12
Банер