Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
161 Публична покана за Обществена поръчка 2170
162 ОП "Текущ ремонт на ОПМ за 2012, зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013 година" 1791
163 Обществена поръчка за специализиран транспорт за ОУ Христо Ботев с. Кукорево 1829
164 Утре отварят постъпилите оферти 1734
165 Днес изтича срокът за преодоставяне на оферти 1643
166 Заповеди за определяне на изпълнител на дейности в горските територии 1636
167 Заповед за прекратяване на процедура за ОП - строителство 1877
168 Отлага се отварянето на ценовите оферти, предвидено за днес 1720
169 Покана до фирми за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП 1619
170 Отваряне ценови оферти по проект на 2 август 1644
171 Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1884
172 ОП Комплексна доставка на твърди и течни горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа" 1547
173 Заповед за определяне на изпълнител 1819
174 Отговор 2 по ОП „Доставка на хляб и хранителни продукти" 1603
175 Oтговор ОП "Доставка на хляб и хранителни продукти" 1642
176 Покана за отваряне ценови оферти за процедура по ЗОП "Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" 1616
177 Открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП 1860
178 Публична покана за ОП „Дейности по поддръжка и ремонт на Канализационни системи с ПСОВ в с. Веселиново, с. Роза, с.Кукорево и с. Чарган" 1757
179 Покана за обществена поръчка "Транспортиране на готова храна" 1652
180 Обществена поръчка с предмет „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на..." 2157
 
Страница 9 от 12
Банер