Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
121 Обществена поръчка „Охранителна услуга по обособени позиции:..." 1382
122 Отваряне на ценови оферти по процедура „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" 1001
123 ОП с предмет „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле" 1342
124 Обществена поръчка с предмет „Автомобилен превоз на пътници" 1610
125 Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хранителни продукти за..." 1421
126 Обществена поръчка с предмет Абонаментно-техническо обслужване на компютърна и офис техника 1449
127 Разяснение № 2 по документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки ( ЗОП) с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални..." 886
128 Отваряне ценови оферти по процедура с предмет „Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект „Изграждане на биокоридори и..." 1275
129 ОП с предмет "Доставка на данни от GPS/GSM оператор за реализиране на проект "Изграждане на биокоридори и..." 1292
130 Отваряне на оферти по поръчка с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения, туристически борси...." 1082
131 Отваряне на оферти по обществена поръчка за ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на...." 1229
132 Отваряне на ценови оферти по поръчка Доставка на транспортни средства по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания..." 1299
133 Отваряне оферти по поръчка за „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на....." 1230
134 Разяснения № 3 по документация за ОП "Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..." 1276
135 Разяснения № 2 по документация за ОП "Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..." 1222
136 Разяснение по документация за ОП „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт..." 1258
137 Разяснения № 2 по документация по ОП „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации...." 1209
138 Разяснение №1 по документация по ОП ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..." 1259
139 Днес, в 16 часа изтича срокът 1366
140 Разяснения по документацията за обществена поръчка „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа"... 1094
 
Страница 7 от 12
Банер