Търгове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план 2017 г. ” 25
2 Търгове на 18 август 2017 г. 126
3 Открит конкурс за възлагане на дейност в Обект №1 с предмет „Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община „Тунджа” 67
4 Търг на 21 юли 2017 г. 263
5 Търг на 19 юли 2017 г. 181
6 Резултати от юнските търгове в Община „Тунджа“ 173
7 Търгове на 22 юни 2017 г. 390
8 Обява търг наем земеделска земя ОУ В, Левски с. Тенево 189
9 Търг „Продажба на стояща дървесина на корен в Обект №1701, с. Дражево от ОГТ на община „Тунджа” 257
10 Обява кокурс НУРВИДГТДОСПДНГП: „Подготовка на почвата и залесяване на горски култури в общинска горска територия в землището на с. Ханово, Община „Тунджа“ 232
11 Седем търга на 23 май 2017 г. 298
12 Резултати от априлските търгове в Община „Тунджа“ 216
13 Открит конкурс „Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община „Тунджа" по годишни планове 2017 г. - 2018 г." 211
14 Търгове на 26 и 28 април 2017 г. 420
15 Резултати от търгове в Община „Тунджа“ 378
16 Търг на 23 март 2017 г. 406
17 Търг за отдаване по наем на пасища, мери и ливади 414
18 Търг за продажба недвижими имоти на 23 март 2017 г. 328
19 Очакват се нови приходи в общинския бюджет 554
20 Търг на 18 януари 2017 г. 694
 
Страница 1 от 10