Търгове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Търг на 24.01.2020 140
2 Три търга на 24 октомври 2019 г. 399
3 Търг за отдаване под наем на пасища и мери на 24.10.2019 266
4 Търгове в община Тунджа на 1 октомври 2019 г. 414
5 Търг за отдаване под наем на пасища и мери 246
6 Процедура „Подготовка на почвата и залесяване на горски култури в Обект №1902, включващ отдел 83 „в“ и 83 „г“ в землището на с. Каравелово от общинска горска територия на Община „Тунджа“ 202
7 Търг с тайно наддаване за „Продажба на маркирани количества стояща дървесина на корен в Обект №1905, с. Каравелово от ОГТ на Община „Тунджа” 265
8 Търг с тайно наддаване за „Продажба на маркирани количества стояща дървесина на корен в Обект №1904, с. Меден кладенец от ОГТ на Община „Тунджа” 204
9 Процедура „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад, на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Меден кладенец, с. Миладиновци, с. Драма, с. Търнава и с. Голям Манастир от ОГТ на Община „Тунджа” 228
10 Търгове на 04.07.2019 г. 395
11 Търгове на 29 май 2019 г. 391
12 Търгове на 9 април 2019 г. 627
13 Открит конкурс „Отглеждане на горски култури в обект №1901, отдел 87 „а" в землището на с. Ханово от общинската горска територия 306
14 Търгове на 6 март 2019 г. 528
15 Открит конкурс "Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община Тунджа по годишен план 2019 г." 434
16 Търгове на 1 и 7 февруари 2019 г. 693
17 Търгове на 23.11.2018 751
18 Търг пасища на 8.11.2018 г. 606
19 Търгове на 30.10.2018 538
20 Търг с предмет "Продажба на маркирани количества стояща дървесина на корен в Обект №1803, с. Меден кладенец, от ОТГ на Община Тунджа" 422
 
Страница 1 от 12
Банер