Обяви и съобщения
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обява по Дейност 1 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа" 20
2 Покана за участие в консултации за определяне на състава на СИК 49
3 Обява стипендии - II сесия за 2019 г. 89
4 Съобщение по чл. 61, ал. 3 АПК 54
5 Статут за конкурс за споделена рисунка на тема: „Детство за всяко дете“ 40
6 Обява чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 96
7 Заседание комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 66
8 Обява комисия чл.37, ал. 1 от ЗСПЗЗ 76
9 Обява ОДЗ Ямбол - заседание комисии 2 93
10 Обява ОДЗ Ямбол - заседание комисии 1 69
11 Протокол ОДЗ Ямбол - мери настаняване 54
12 Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд, мандат 2019-2023 г. и Окръжен съд, мандат 2020-2024 г. 94
13 Заповед РД-07-0798 / 12.08.2019 116
14 Обява набиране на персонал Патронажна грижа 199
15 Уведомление за инвестиционно намерение на Кабиле-М ЕООД 88
16 Заповед РД-07-0775 / 05.08.2019 г. 112
17 Важно съобщение за лицата извършващи дейности в местата за настаняване 70
18 Заповед №РД-07-0753 от 31.07.2019 г. - пожароопасен сезон 45
19 Уведомление за инвестиционно намерение на А1 България ЕАД 82
20 Обява Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции" по проект КОМПАС 232
 
Страница 1 от 50
Банер