Обяви и съобщения
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 27
2 Обява по Дейност 1 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа" 14
3 Заповед РД-07-0109 / 11.02.2020 г. 47
4 Уведомление за Изграждане на нови съоръжения с.Завой 39
5 Уведомление за издаване на разрешително ТК с.Бояджик 33
6 Уведомление за инвестиционно предложение с. Болярско 24
7 Заповед забрана използване питейна вода за напояване, поливане и миене на улици, балкони и превозни средства 43
8 Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Тунджа 60
9 Регламент и заявка за участие в Празника на виното - Скалица 2020 75
10 Заповед РД-07-0050 / 31.01.2020 144
11 Заповед РД-07-0013 / 08.01.2020 г. 92
12 Регламент и заявка за участие в Кукерландия - Ямбол, 2020 84
13 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2019 г. 66
14 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Тунджа за 2020 година 139
15 Обява "Образователен сътрудник" по проект "Компас" 150
16 Обява ОССЕИВ 124
17 Обява за набиране на персонал по позиция Специален педагог 110
18 Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове 162
19 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 179
20 Обява за набиране на персонал по позиция Специален педагог 205
 
Страница 1 от 51
Банер