Актуални новини от Община Тунджа

Бъди здрав и дълголетен!

News image

С пожеланието „Бъди здрав и дълголетен!“ се обърнаха представители на Дома за стари хора „Христо Ботев“ от село Болярско към кмета на Община „Тунджа“ Георги Георгиев. В навечерието на 1 ...

Актуални новини | Четвъртък, 26 Февруари 2015

Прочети

Красота от душа

News image

За пета поредна година домуващите от Дома за стари хора „Христо Ботев” в с. Болярско представиха във фоайето на Община „Тунджа“ изработените от сръчните им ръце традиционни и съвременни мартеници, ...

Актуални новини | Четвъртък, 26 Февруари 2015

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Резултати от проведените в Община „Тундж

5 212.60 лв. годишен наем се очаква да постъпят в общинския бюджет при отдадени 8 имота с площ 154,137 дка земеделска земя от проведения търг в Община „Тунджа“. Отдадените за срок ...

Търгове | Сряда, 25 Февруари 2015

Прочети

Търгове в община Тунджа на 24 февруари 2

УТВЪРЖДАВАМ:   /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ  09.02.2015 год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол ...

Търгове | Сряда, 11 Февруари 2015

Прочети

Търг на 16 януари 2015 за продажба и отд

  На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0005 от 06.01.2015год. на Кмета ...

Търгове | Сряда, 7 Януари 2015

Прочети

Търг на 12 декември 2014 г.

УТВЪРЖДАВАМ:  /………………/ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 02.12.2014год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Сряда, 3 Декември 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на община „Тунджа”

„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на община „Тунджа” РОП 00689-2015-0001 Решение Дата на публикуване 05.02.2015г. Обявление Дата на публикуване 05.02.2015г. Документация: Дата на публикуване 05.02.2015г.  Образци: Дата на публикуване ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Четвъртък, 5 Февруари 2015

Прочети

Договор №179/30.12.2014г

  Договор №179/30.12.2014г. с предмет:"Специализирани прегледи и обследвания при подадена заявка на настанените лица в ДСХ Болярско". Договор Публикувано на: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети

Договор №178/30.12.2014г

  Договор №178/30.12.2014г. с предмет: "Психологична консултация и обследвания на настанените лица в ДСХ Болярско". Договор Публикувано на: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети

Договор №177/30.12.2014г

  Договор №177/30.12.2014г с предмет: „ Изготвяне на работен проект за основен ремонт на Път JAM 3050 / II – 53, Калчево – Войника / Тамарино – Саранско – Граница общ. ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер