Актуални новини от Община Тунджа

Работна среща с лични асистенти и домашни помощници по проект

News image

На 26 август 2016 г., от 12.00 часа, в сградата на община „Тунджа“ се проведе работна среща с личните асистенти и домашните помощници, ангажирани по предоставяне на услуги в домашна ...

Актуални новини | Петък, 26 Август 2016

Прочети

Оперативка с читалищните секретари в община Тунджа

News image

На 26 август 2016 г., от 09:30 часа, в конферентната зала на Община „Тунджа”, се проведе оперативка с представители на читалищата. В срещата взеха участие Станчо Ставрев - заместник- кмет на ...

Актуални новини | Петък, 26 Август 2016

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Нови търгове в община „Тунджа“

Нови публични търгове насрочи кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев. Търговете ще се проведат на 30 август 2016 година от 9.30 часа. Под аренда се предоставя земеделска земя, общинска собственост, за ...

Търгове | Петък, 26 Август 2016

Прочети

Търг с тайно наддаване за продажба на ма

Образци и документация за провеждане на основание чл.15, ал.3,ал.4 и ал.5 и чл.65, във връзка с чл.53, ал.1и ал.2, от НУРВИДГТДОСПДНГП на търг с тайно наддаване за продажба на маркирана ...

Търгове | Сряда, 24 Август 2016

Прочети

Търг за отдаване под наем на училищна зе

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с.Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол ул.”Г.Димитров”50, e-mail: ou_wasill@yahoo.com Изх.№. 286/15.08.2016г.   О Б Я В А Основно училище „Васил Левски“с.Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, на основание чл.257,ал.2 и чл.259,ал.1 от Закон за предучилищното ...

Търгове | Понеделник, 15 Август 2016

Прочети

Търг на 30 август 2016

Търг на 30 август 2016

Търгове | Четвъртък, 11 Август 2016

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

„Приготвяне и доставка на храна за директна консумация по предварителни заявки за лицата, ползващи с

  „Приготвяне и доставка на храна за директна консумация по предварителни заявки за лицата, ползващи социалните услуги в общността и за децата от детски градини в населените места на територията на ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Събота, 12 Март 2016

Прочети

„Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор н

  Открита процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна балансираща група”. РОП 00689-2016-0002   Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 26 Януари 2016

Прочети

"Доставка на строителни материали за нуждите на Община "Тунджа"

Открита процедура с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община "Тунджа"  РОП ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 26 Януари 2016

Прочети

ПРЕКРАТЕНА "Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” с

ПРЕКРАТЕНА „Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” с обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на готова храна за лицата, ползващи социалните ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Четвъртък, 10 Декември 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер