Актуални новини от Община Тунджа

Нов проект по ОПАК стартира в Община „Тунджа“

News image

На 26 август 2014 г. Община „Тунджа“ подписа с Управляващия орган на ОПАК договор за изпълнение на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”. Общата цел на ...

Актуални новини | Понеделник, 1 Септември 2014

Прочети

Консултации за предстоящите избори в „Тунджа“

News image

На 27.08.2014 г. кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев проведе консултации с упълномощени представители на политически партии и коалиции за определяне броя и състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за ...

Актуални новини | Понеделник, 1 Септември 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Пореден търг в „Тунджа“

30 046 лева са очакваните постъпления от годишен наем от проведените на 21 август публични търгове с явно наддаване в община „Тунджа“. При засилен интерес премина търгът за отдаване под наем ...

Търгове | Петък, 22 Август 2014

Прочети

Търгове на 21 август 2014

Търгове ще се проведат на 21 август 2014 г. в община Тунджа. Повече информация можете да намерите в прикачените фсйлове: ТЪРГ 1 ТЪРГ 2 ТЪРГ 3 ТЪРГ ...

Търгове | Понеделник, 11 Август 2014

Прочети

Търг с явно наддаване за продажба на общ

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Петък, 18 Юли 2014

Прочети

Публичен търг за предоставяне под наем н

УТВЪРЖДАВАМ: /………………/ КМЕТ НА ОБЩИНА “ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/  ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год.   На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Петък, 18 Юли 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за в

Процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност:„Маркиране на насаждения и дървета за сеч в общински имоти на територията ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Сряда, 27 Август 2014

Прочети

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация –

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – община „Т...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Сряда, 27 Август 2014

Прочети

Публична покана с предмет: "Ремонт на етнографски комплекс "Старата Акбунарска къща" с. Генерал Инзо

Публична покана с предмет: „Ремонт на етнографски комплекс „Старата Акбунарска къща” с. Генерал  ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 26 Август 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер