Актуални новини от Община Тунджа

Работна среща

News image

Във връзка с провеждането на втория общински празник „Модата се мени, фолклорът остава”, на 29.06.2016 г., от 10:30 часа, в конферентната зала на община „Тунджа”, се проведе работна среща с ...

Актуални новини | Сряда, 29 Юни 2016

Прочети

Лято в библиотеката

News image

И тази година в библиотеката при народно читалище "Йордан Андонов - 1927", с. Веселиново, община „Тунджа“, се организират разнообразни образователни и творчески занимания. В библиотеката е интересно и забавно, затова децата ...

Актуални новини | Сряда, 29 Юни 2016

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповед № РД-0717/20.06.2016 г. на кмета

Заповед № РД-0717/20.06.2016 г. на кмета на общината за определяне на изпълнител в проведен открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност с предмет: ...

Търгове | Понеделник, 20 Юни 2016

Прочети

Търгове на 24 юни 2016 г.

Търгове са насрочени със заповед на кмета на община Тунджа на 24 юни 2016 г. Повече информация за търговете можете да намерите от следната ...

Търгове | Петък, 10 Юни 2016

Прочети

Търг на 25 май 2016 г.

Публичен търг за отдаване под наем за стопанската 2015/2016година на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  на общински пасища и мери в землищата на ...

Търгове | Понеделник, 16 Май 2016

Прочети

Резултати от търгове в Община „Тунджа“

След проведените в Община „Тунджа” на 13май 2016 г. публични търгове, бяха отдадени под наем, за срок от 10 /десет/ години, три помещения, в селата Генерал Инзово, Скалица и Хаджидимитрово. По ...

Търгове | Понеделник, 16 Май 2016

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

„Приготвяне и доставка на храна за директна консумация по предварителни заявки за лицата, ползващи с

  „Приготвяне и доставка на храна за директна консумация по предварителни заявки за лицата, ползващи социалните услуги в общността и за децата от детски градини в населените места на територията на ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Събота, 12 Март 2016

Прочети

„Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор н

  Открита процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна балансираща група”. РОП 00689-2016-0002   Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 26 Януари 2016

Прочети

"Доставка на строителни материали за нуждите на Община "Тунджа"

Открита процедура с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община "Тунджа"  РОП ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 26 Януари 2016

Прочети

ПРЕКРАТЕНА "Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” с

ПРЕКРАТЕНА „Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” с обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на готова храна за лицата, ползващи социалните ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Четвъртък, 10 Декември 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер