Актуални новини от Община Тунджа

15 години Боксов клуб „Априлец“ – 15 години шампиони

News image

Голямата надежда на българския бокс Даниел Асенов от Боксов клуб „Априлец” - Бояджик , беше избран за Боксьор № 1 за 2014 година. Церемонията по награждаването на десетте най-добри боксьори за ...

Актуални новини | Петък, 19 Декември 2014

Прочети

Златна есен

News image

Есента с боички шари и тревата и листата. Ала тъжни те – падат на земята. Но събират ги деца и създават нова красота. Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Веселиново, община Тунджа, ...

Актуални новини | Вторник, 16 Декември 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг на 12 декември 2014 г.

УТВЪРЖДАВАМ:  /………………/ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 02.12.2014год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Сряда, 3 Декември 2014

Прочети

Заповед № РД-1369/02.12.2014г.

  Заповед № РД-1369/02.12.2014г. - за определяне на изпълнител на класирания на първо място кандидат в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в общински имот ...

Търгове | Вторник, 2 Декември 2014

Прочети

Търг земеделски земи на 25 ноември 2014

  З А П О В Е Д № РД-1279 гр.Ямбол, 10.11.2014 год.   На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24 а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и ...

Търгове | Петък, 14 Ноември 2014

Прочети

Търгове на 24 ноември 2014 година

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР.ЯМБОЛ: 10.11.2014год. На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-1278 от ...

Търгове | Четвъртък, 13 Ноември 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

"Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника за видео наблюдение и комуникация при борба с пож

Обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника за видео наблюдение и комуникация при борба с пожарите в горските територии находящи се в землището на с. Каравелово ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Понеделник, 22 Декември 2014

Прочети

Договор №160/12.12.2014г

Договор №160/12.12.2014г. с предмет: "Проектиране и изграждане на отводнително съоръжение на ул. "Г. Дражев", с. Дражево, Община ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Четвъртък, 18 Декември 2014

Прочети

„Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на Община „Тунджа”.

„Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на Община „Тунджа”. Документация Публикувана на 15.12.2014 г. Образци Публикувани на 15.12.2014 ...

Публични покани | Понеделник, 15 Декември 2014

Прочети

„Доставка и монтаж на маси и столове по Проект „Инвестиция в потенциала за развитие на културния фес

„Доставка и монтаж на маси и столове по Проект „Инвестиция в потенциала за развитие на културния фестивален туризъм на територията на МИГ „Тунджа” на община „Тунджа”. ...

Публични покани | Събота, 13 Декември 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер