Актуални новини от Община Тунджа

МИГ Тунджа проведе две информационни срещи

News image

Местна инициативна група – Тунджа проведе две информационни срещи за популяризиране на процеса на разработка на Стратегията за водено от общностите местно развитие по Договор № РД 50-210/ 07.12.2015 г. ...

Актуални новини | Сряда, 3 Февруари 2016

Прочети

Среща между здравни и образователни медиатори в Тунджа

News image

На 02.02.2016 г. от 10:00 часа в конферентната зала на Община „Тунджа” се проведе първата за годината работна среща между здравните медиатори, работещи в община „Тунджа” и образователни медиатори по ...

Актуални новини | Сряда, 3 Февруари 2016

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Четири търга на 16 февруари 2016 г.

Четири търга са насрочени в община Тунджа на 16 февруари 2016 г. Повече информация за търговете можете да намерите в прикачения ...

Търгове | Четвъртък, 4 Февруари 2016

Прочети

Шест търга на 10 декември 2015 г.

Със заповед на кмета за 10 декември 2015 г. са насрочени шест търга. Повече информация за търговете в прикачения файл: Търгове 10 декември 2015 ...

Търгове | Вторник, 1 Декември 2015

Прочети

Седем търга на 24 ноември 2015 г.

Със заповеди на кмета на община Тунджа за 24 ноември 2015 г. са насрочени седем търга. Повече информация за търговете можете да намерите в прикачения файл: Информация ...

Търгове | Четвъртък, 12 Ноември 2015

Прочети

Шест търга са насрочени за 29 октомври 2

Шест търга са насрочени за 29 октомври 2015 г. в община Тунджа. Повече информация за търговете можете да получите от следната ...

Търгове | Вторник, 20 Октомври 2015

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

„Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор н

  Открита процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна балансираща група”. РОП ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 26 Януари 2016

Прочети

"Доставка на строителни материали за нуждите на Община "Тунджа"

Открита процедура с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община "Тунджа"  РОП ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 26 Януари 2016

Прочети

ПРЕКРАТЕНА "Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” с

ПРЕКРАТЕНА „Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” с обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на готова храна за лицата, ползващи социалните ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Четвъртък, 10 Декември 2015

Прочети

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”. РОП 00689-2015-0019 Документация Дата на публикуване:02.12.2015 г. Образци Дата на публикуване:02.12.2015 г. Съобщение за отваряне на ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 1 Декември 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер