Актуални новини от Община Тунджа

Ден на християнското семейство в Дом за стари хора с.Болярско

News image

В Деня на християнското семейство възрастните хора от ДСХ „Христо Ботев”, с Болярско, община „Тунджа“, посрещнаха малките си гостинчета от с. Бояджик. Това бяха децата от танцов състав „Тракийчета” при ...

Актуални новини | Петък, 21 Ноември 2014

Прочети

Празнуваме заедно

News image

21 ноември - Ден на християнското семейство. Това бе днешния повод за потребителите на Дневен център за стари хора в с. Скалица, община „Тунджа“, да гостуват на децата от ЦДГ ...

Актуални новини | Петък, 21 Ноември 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг земеделски земи на 25 ноември 2014

  З А П О В Е Д № РД-1279 гр.Ямбол, 10.11.2014 год.   На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24 а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и ...

Търгове | Петък, 14 Ноември 2014

Прочети

Търгове на 24 ноември 2014 година

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР.ЯМБОЛ: 10.11.2014год. На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-1278 от ...

Търгове | Четвъртък, 13 Ноември 2014

Прочети

Търг за земеделски земи на 24 октомври 2

Повече информация за търга можете да намерите ...

Търгове | Сряда, 15 Октомври 2014

Прочети

Търгове на 24 октомври 2014

Повече информация за насрочените от община Тунджа за 24 октомври 2014 година търгове можете да намерите от следната ...

Търгове | Понеделник, 13 Октомври 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Договор№153/12.11.2014г.

Договор №153/12.11.2014г. с предмет: "Абономентно обслужване на водогрейни котли и инсталации в целодневните детски градини в селата Веселиново, Дражево, Кабиле, Безмер, Окоп, Роза, Скалица и Тенево".   Договор                                            Дата на публикуване: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Понеделник, 24 Ноември 2014

Прочети

Договор №151/11.11.2014г

Договор №151/11.11.2014г. с предмет „Организиране на начална и заключителна пресконференция по проект ”Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”.   Договор                                                    Дата на публикуване: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Четвъртък, 20 Ноември 2014

Прочети

Договор №146/22.10.2014г

Договор №146/22.10.2014г. с предмет „Разработване на документация за открита процедура по ЗОП във връзка с реализация на дейност 3 "Обучения по ключови компетентности" и дейност 4 "Обучение - "Компютърните  технологии ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Четвъртък, 20 Ноември 2014

Прочети

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал с. Хаджидимитрово към ОДЗ „Изворче”, с. Кабил

  „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал с. Хаджидимитрово към ОДЗ „Изворче”, с. Кабиле, Община „Тунджа” ID9036131 Документация                                        Дата на публикуване: 17.11.2014г. Образци                                                    Дата на публикуване: ...

Публични покани | Понеделник, 17 Ноември 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер