Актуални новини от Община Тунджа

Лазаровден в с. Генерал Инзово с народната певица Дарина Славчева

News image

По инициатива на читалище „Н. Й. Вапцаров”, Лазаровден в с. Генерал Инзово беше отбелязан с голям концерт-спектакъл под надслов „Кога запее – гора оглася” и премиера на книгата на народната ...

Актуални новини | Събота, 12 Април 2014

Прочети

Лазаруване в с. Роза

News image

Която ни кумата, напред, напред да върви……” , така пеейки на днешния ден, лазарките от с. Роза огласиха селото. Те са най-очаквани и желани днес. Влизайки във всеки дом, лазарките възпяват ...

Актуални новини | Събота, 12 Април 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг на 11 април 2014 г.

Със своя заповед № РД - 0263/31.03.2014 г. кметът на община Тунджа заповяда да се проведе публичен търг по реда на НРПУРИВОС за предоставяне под наем на имоти частна общинска ...

Търгове | Сряда, 2 Април 2014

Прочети

Резултатите от проведения днес в община

  На 11.03.2014 г. от 10.30 ч. в община „Тунджа” се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот, отреден за производствена и ...

Търгове | Вторник, 11 Март 2014

Прочети

Нов търг в община Тунджа на 11 март 2014

З А П О В Е Д № РД-0148 гр.Ямбол, 27.02.2014год. Във връзка с Решение № 541 от 14.02.2014год., на ОбС „Тунджа"-Ямбол по чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание чл.17, ал.1, т.1, ...

Търгове | Четвъртък, 27 Февруари 2014

Прочети

Добро начало на търговете в община „Тунд

Две продажби на обща стойност 40 435 лева бяха реализирани по време на първия за 2014 година търг в община „Тунджа”. Общински терен от 28 дка в с. Ботево беше продаден за ...

Търгове | Петък, 14 Февруари 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор, по време на строителството на общински

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор, по време на строителството на общински строежи по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор на строеж „Благоустрояване на ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 15 Април 2014

Прочети

Отваряне на оферти на 8 април 2014

На 08.04.2014 г. от 10.00 ч. в конферентната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” № 1, гр.Ямбол, ще бъдат отворени постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет: „Организиране ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Понеделник, 7 Април 2014

Прочети

ОП „Благоустрояване на площад, находящ се в УПИ VІI, кв.18 по ПУП на с. Генерал Тошево, община „Тунд

  Публична покана с предмет: „Благоустрояване на площад, находящ се в УПИ VІI, кв.18 по ПУП на с. Генерал Тошево, община ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Петък, 4 Април 2014

Прочети

Отваряне оферти по ОП „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Об

На 04. 04.2014г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Община „Тунджа” ще бъдат отворени постъпилите оферти в открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Четвъртък, 3 Април 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер